Hold kontakten via Internett

Nettet har gjort det enkelt å holde kontakten. Tidligere kunne man lett miste kontakten med venner og familie som bodde langt vekk. Det var mulig å ringe og skrive brev, men det var ikke alltid folk tok seg tid til dette. Internett har gjort det mye lettere. Nå kan man holde kontakten uten å anstrenge seg.

Det begynte med e-post, som på mange måter erstattet brev. En e-post kommer fram i løpet av noen minutter, i motsetning til et brev, som kan bruke mange dager. E-post er billig og enkelt, og man kan sende samme brev til mange personer. E-post brukes også i jobbsammenheng, og til å sende ut reklame.

Skype er et populært alternativ til vanlig telefon. Med Skype kan man se hverandre, slik at samtalen blir mer personlig. Facebook og andre sosiale medier er også populære. Det er lett å sende beskjeder på sosiale medier, og man kan oppdatere mange personer samtidig, slik at man slipper å ringe eller skrive til hver enkelt. Mange bruker twitter for å sende korte meldinger og oppdatere venner og bekjente om hva de driver med.

Uansett hvilken løsning man velger, er det mye enklere å holde kontakten med både nære er fjerne slektninger på nett. Dermed kan man beholde det sosiale nettverket dersom man flytter, eller dersom venner eller slektninger bor langt vekk.